ตอบคำถามปรัชญาเพื่อชีวิต - 27 กันยายน 2553
ข้อความ :
1.เป้าหมายของชีวิตคือ ทำให้พ่อมีความสุข ทุกคนรอบข้สงมีความสุข ภูมิใจในตัวเองไม่ทำให้คนรอบข้างเสียใจ มีหน้าที่การงานที่มั่นคง เอาใจใส่ให้ความรักกับผู้มีพระคุณ มีคนรักมากมาย มีครอยครัวสมบูรณ์ และสร้างเด็กให้มีความรู้ เป็นคนดีของสังคม 2.ความสุขในชีวิตคือ การให้ ในที่นี้รวมไปถึงทุกอย่าง เช่ย ให้ความรัก ให้ความสุข ให้อภัย เพราะการให้ทำให้คนที่ได้รับมีความสุข ทำใไหคนที่รับมีรอยยิ้ม 3.เคยวางแผนชีวิตไหม ? >>> เคย เคยวางว่าจะทำอะไร แล้วก็นึกภาพตามทำให้ยิ้มได้ อย่างเช่นวันนี้ จะไปเที่ยวกับเพื่อน ก็มีแผนว่าจะไปไหน ทำอะไร เอาอะไรไปบ้าง แต่งตัวยังไง ไปกับใครบ้าง เพราะมันจะทำให้เราไม่เสียเวลาคิดว่าจะต้องทำอะไรต่อไป สามารถทำตาแผนที่วางไว้ได้เลย ได้ทำตามสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้ครบ ก็จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายเหมือนอย่างที่วางแผนเอาไว้ 4.แนวทางทำให้ประสบความสำเร็จ >>วางแผนชีวิตในแต่ละวัน >>มีแรงบันดาลใจ หรือยึดใครเป็นแบบอย่าง >>ตั้งใจเรียนและทำทุกวันให้ดีที่สุด มีความสุขกับสิ่งที่ทำจะทำให้ผลออกมาดี >>ไม่เครียด และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สู้เพื่อวันข้างหน้า

ชื่อผู้ส่ง :
ประภัสสร สุยะใหญ่

IP Address :
10.20.30.xxx

 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร