การวางแผนชีวิต - 25 กันยายน 2553
ข้อความ :
1.เป้าหมายชีวิตท่านคืออะไร ตอบ ป้าหมายในชีวิตของข้าพเจ้าคือการเรียนจบมีงานทำ มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หาเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ให้ลำบาก ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ปฏิบัติตัวเป็นคนดีของสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก้ผู้อื่นและทำงานที่สุจริตไม่คดโกงผู้อื่น 2.ท่านคิดว่าอะไรคือความสุขในชีวิตของท่าน ทำไม่จึงคิดเช่นนั้น ตอบ ความสุขในชีวิตของข้าพเจ้าคือการได้อยู่กับครอบครัว พ่อ แม่ พี่ และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เป็นคนดีของสังคมมีการใช้ชีวิตตามที่ตนเองต้องการทำงานที่สุจริตพอใจในสิ่งที่มีอยู่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนไม่อิจฉาคนที่ดีกว่าเรา เพราะถ้าใช้ชีวิตตามความต้องการของตนเองโดยไม่ถูกบังคับจากใครเราจะพอใจในสิ่งที่เราทำก็จะทำให้เกิดความสุขในชีวิตและ/การปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมโดยไม่รักขโมยใครไม่มีการอิจฉาผู้อื่นก็จะทำให้ตนเองเกิดความสุขการทำงานที่ไม่สุจริตจะทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีจะทำให้เราทำงานไม่สำเร็จและไม่มีความสุขในการทำงานอีกด้วย 3.ท่านเคยว่างแผนในชีวิตของท่านไม่ว่าจะทำพูดอะไรที่ทำให้ท่านมีความสุขท่านได้กำหนดหรือไม่ ตอบ มีการกำหนดคือมีการวางแผนอนาคตไว้ว่าจะต้องเรียนให้จบ4ปีมีงานทำมีเงินเดือนเยอะๆๆเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสุขโดยคิดไว้ว่าจะทำงานเก็บเงินพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวผักผ่อนและตอบแทนบุญคุณท่านที่เลี้ยงดูมา 4.ท่านมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้ตนเองมีความสำเร็จในชีวิต ตอบ 1.การวางแผนอนาคต 2.การสร้างกำลังใจ 3.มีความอดทน 4.มีความขยันไม่ย่อท้อ 5.คิดถึงความลำบากที่เคยเกิดขึ้น 6.ตั้งความหวังแล้วทำให้ได้

ชื่อผู้ส่ง :
52164076 QS-2301

IP Address :
10.20.30.xxx

 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร