ปรัชญากับการวางแผนชีวิต - 25 กันยายน 2553
ข้อความ :
1. เป้าหมายชีวิตของท่าน คืออะไร ตอบ เป้าหมายชีวิตของข้าพเจ้าคือความประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 2. ท่านคิดว่าอะไรคือความสุขในชีวิตของท่าน ทำไมจึงคิดเช่นนั้น ตอบ การที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบและสิ่งนั้นอาจมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเพราะการได้ทำตามใจของตนเองสามารถทำให้ตัวของเราเองมีความสุขได้ 3. ท่านเคยวางแผนในชีวิตท่านไหม ว่า ที่จะทำ พูด อะไร สักอย่างที่ทำให้มีความสุข ท่านได้กำหนด ได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างหรือเปล่า ทำไมต้องทำเช่นนั้น ตอบ เคย เพราะการวางแผนในชีวิตสามารถทำให้ชีวิของเราประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วขึ้นและเป็นแรงผลักดันให้เราสู้ต้อไปได้อย่างเข้มแข็ง 4. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร ที่จะทำให้ตนเองมีความสำเร็จในชีวิต ตอบ ปฏิบัติตามการวางแผนในชีวิตคือตั้งใจเล่าเรียนหนังสือให้จบภายใน 4 ปี มีเกรดเฉลี่ยที่เหมาะสม หลังจากเรียนจบสามารถประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ชื่อผู้ส่ง :
บงกชกาล ก้างออนตา

IP Address :
10.20.30.xxx

 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร