เทคนิคการวางแผนชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จ ข่าววันที่ 11 มกราคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 6293 คน
เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ผู้คนก็จะใช้โอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดีให้กันและกัน ถ้อยคำที่เอ่ยออกมาทางวาจา หรือเขียนมอบให้แก่กันนั้น ก็คงจะเป็น “ขอให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิตคุณ” “ขอให้ชีวิตของคุณมีความสุข” ...
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ปรัชญากับการวางแผนชีวิต ข่าววันที่ 14 กันยายน 2553 จำนวนผู้อ่าน 18230 คน
ในทางวิทยาศาสตร์หรืออีกนัยหนึ่งการอธิบายความหมายของชีวิตทางโลก ถือว่า ชีวิตคือกระบวนการ หรือความต่อเนื่องของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะสร้างหรือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำของสื่อ ตามช่วงเวลาต่างๆ ...
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ปรัชญากับการวางแผนชีวิต ข่าววันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนผู้อ่าน 24404 คน
มีคำ 2 คำที่จะต้องทำความเข้าใจร่วมกันในแง่ของความหมาย และคุณลักษณะของคำที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวางแผนชีวิต คือคำว่า ปรัชญา และคำว่า ชีวิต ...
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
จิตสาธารณะ ข่าววันที่ 27 มกราคม 2553 จำนวนผู้อ่าน 34053 คน
คำว่าจิตสาธารณะในภาษาไทย เป็นศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาทศวรรษที่ผ่านมา เป็นคำที่ใช้แปลจากภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Public consciousness/public mind/public minds/public serveice/service mind, ส่วนคำแปลในภาษาไทย ...
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
พุทธวิธีการวิจัย ข่าววันที่ 29 กันยายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 11158 คน
งานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ จะต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการคิด จึงจะทำให้กระบวนการศึกษาวิจัยสมบูรณ์ ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า ได้ทรงยกย่องความคิดดี ที่เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ เป็นอริยมรรค คือหนทางอันสูงส่งอันหนึ่ง และเป็นหนทางอันแรกของอริยมรรคทั้งหลาย ...
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
จำนวนบทความทั้งหมด : 5 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร