ข้อเสนอโครงการที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ข่าววันที่ 08 เมษายน 2553 จำนวนผู้อ่าน 7463 คน
Good Research Proposal : Half Way to Go ...
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL IT และ Pre-TOEFL ข่าววันที่ 14 ตุลาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 7286 คน
การสอบ TOEFL ITP เป็นการบริการการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อใช้ผลสอบพิจารณาว่าคะแนนที่ได้จะต้องพัฒนา หรือพร้อมที่จะสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ ...
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ข่าววันที่ 07 ตุลาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 22760 คน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระกับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น...
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
นเรศวร Top 10 ประเทศไทย ข่าววันที่ 27 กันยายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 6185 คน
“มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2560” นี่คือวิสัยทัศน์ของอธิการบดีคนปัจจุบันที่ชื่อ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน ...
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
สาธิต มน. ปั้นเด็กอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ข่าววันที่ 27 กันยายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 9609 คน
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย(โครงงาน)เป็นที่ยอมรับกันว่า จะช่วยสร้างจิตวิทยาศาสตร์กระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติจริงเพื่อการค้นหาคำตอบ นั้นคือหลักคิดของการจัดโครงการ ...
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดสำนักเรียนท่าโพธิ์ ข่าววันที่ 27 กันยายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 4447 คน
สำนักเรียนแห่งนี้มี "หัวหน้าครู" (Headmaster) ชื่อว่า ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2551 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ...
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
จำนวนบทความทั้งหมด : 6 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร