เทคนิคการวางแผนชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จ ข่าววันที่ 11 มกราคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 6254 คน
เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ผู้คนก็จะใช้โอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดีให้กันและกัน ถ้อยคำที่เอ่ยออกมาทางวาจา หรือเขียนมอบให้แก่กันนั้น ก็คงจะเป็น “ขอให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิตคุณ” “ขอให้ชีวิตของคุณมีความสุข” ...
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ปรัชญากับการวางแผนชีวิต ข่าววันที่ 14 กันยายน 2553 จำนวนผู้อ่าน 18178 คน
ในทางวิทยาศาสตร์หรืออีกนัยหนึ่งการอธิบายความหมายของชีวิตทางโลก ถือว่า ชีวิตคือกระบวนการ หรือความต่อเนื่องของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะสร้างหรือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำของสื่อ ตามช่วงเวลาต่างๆ ...
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ข้อเสนอโครงการที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ข่าววันที่ 08 เมษายน 2553 จำนวนผู้อ่าน 7433 คน
Good Research Proposal : Half Way to Go ...
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
ปรัชญากับการวางแผนชีวิต ข่าววันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนผู้อ่าน 24366 คน
มีคำ 2 คำที่จะต้องทำความเข้าใจร่วมกันในแง่ของความหมาย และคุณลักษณะของคำที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวางแผนชีวิต คือคำว่า ปรัชญา และคำว่า ชีวิต ...
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
จิตสาธารณะ ข่าววันที่ 27 มกราคม 2553 จำนวนผู้อ่าน 33985 คน
คำว่าจิตสาธารณะในภาษาไทย เป็นศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาทศวรรษที่ผ่านมา เป็นคำที่ใช้แปลจากภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Public consciousness/public mind/public minds/public serveice/service mind, ส่วนคำแปลในภาษาไทย ...
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL IT และ Pre-TOEFL ข่าววันที่ 14 ตุลาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 7253 คน
การสอบ TOEFL ITP เป็นการบริการการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อใช้ผลสอบพิจารณาว่าคะแนนที่ได้จะต้องพัฒนา หรือพร้อมที่จะสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ ...
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ข่าววันที่ 07 ตุลาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 22731 คน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระกับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น...
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
พุทธวิธีการวิจัย ข่าววันที่ 29 กันยายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 11129 คน
งานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ จะต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการคิด จึงจะทำให้กระบวนการศึกษาวิจัยสมบูรณ์ ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า ได้ทรงยกย่องความคิดดี ที่เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ เป็นอริยมรรค คือหนทางอันสูงส่งอันหนึ่ง และเป็นหนทางอันแรกของอริยมรรคทั้งหลาย ...
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
นเรศวร Top 10 ประเทศไทย ข่าววันที่ 27 กันยายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 6161 คน
“มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2560” นี่คือวิสัยทัศน์ของอธิการบดีคนปัจจุบันที่ชื่อ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน ...
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
สาธิต มน. ปั้นเด็กอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ข่าววันที่ 27 กันยายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 9579 คน
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย(โครงงาน)เป็นที่ยอมรับกันว่า จะช่วยสร้างจิตวิทยาศาสตร์กระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติจริงเพื่อการค้นหาคำตอบ นั้นคือหลักคิดของการจัดโครงการ ...
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
จำนวนบทความทั้งหมด : 11 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 | 
 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร