เทคนิคการวางแผนชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จ - 11 มกราคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 6293 คน
เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ผู้คนก็จะใช้โอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดีให้กันและกัน ถ้อยคำที่เอ่ยออกมาทางวาจา หรือเขียนมอบให้แก่กันนั้น ก็คงจะเป็น “ขอให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิตคุณ” “ขอให้ชีวิตของคุณมีความสุข” ...
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ปรัชญากับการวางแผนชีวิต - 14 กันยายน 2553 จำนวนผู้อ่าน 18230 คน
ในทางวิทยาศาสตร์หรืออีกนัยหนึ่งการอธิบายความหมายของชีวิตทางโลก ถือว่า ชีวิตคือกระบวนการ หรือความต่อเนื่องของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะสร้างหรือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำของสื่อ ตามช่วงเวลาต่างๆ ...
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ข้อเสนอโครงการที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง - 08 เมษายน 2553 จำนวนผู้อ่าน 7463 คน
Good Research Proposal : Half Way to Go ...
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
ปรัชญากับการวางแผนชีวิต - 02 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนผู้อ่าน 24404 คน
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
จิตสาธารณะ - 27 มกราคม 2553 จำนวนผู้อ่าน 34053 คน
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL IT และ Pre-TOEFL - 14 ตุลาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 7286 คน
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) - 07 ตุลาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 22760 คน
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
พุทธวิธีการวิจัย - 29 กันยายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 11158 คน
หมวดหมู่ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
นเรศวร Top 10 ประเทศไทย - 27 กันยายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 6185 คน
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
สาธิต มน. ปั้นเด็กอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ - 27 กันยายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 9609 คน
หมวดหมู่ : การพัฒนามหาวิทยาลัย
จำนวนบทความทั้งหมด : 11 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร